Υδραυλική σκούπα με επιπλέον δύναμη αναρρόφησης (+40%).
Δυνατότητα καθαρισμού τοιχωμάτων
Πολύ εύκολη στη χρήση της.